Basiszorg bij Alcohol en Drugsincidenten (BZADI)

Hulpverleners worden steeds vaker geconfronteerd met overmatig gebruik van alcohol en drugs.
Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol-of drugsincident kan levens redden.
Hulpverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten.

Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe (werk)omgeving krijgen functionarissen te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs.

Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, handhavers, beveiligers, huisartsen en verplegers/verzorgenden IG in de verslavingszorg zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik.

De certificatieregeling ‘Basis Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’ (BZADI), voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middel en het verlenen van basis zorg daarbij.
Basis zorg gaat niet zo ver als acute zorg, maar biedt toch de nodige mogelijkheden om eerste hulp te verlenen en de eerste opvang van een slachtoffer te doen.
Een kenmerkend verschil tussen BZADI en AZADI: bij BZADI worden geen metingen verricht (zoals saturatiemeting, glucosemeting, bloeddrukmeting, etc.), bij AZADI wel.

Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Basis Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’ beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen.
Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat van vakbekwaamheid (ook wel ‘persoonscertificaat’ genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel ‘Basis Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’.

Onderwerpen in de cursus:

- algemene regels voor hulpverlening;
- Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (zgn. ABCDE-methodiek) bij het alcohol- en drugsslachtoffer;
- de 7 hoofdsoorten drugs;
- veel voorkomende drugs: heroïne, cannabis, cocaïne, speed/amfetamine, LSD, paddo’s, GHB, XTC/MDMA, ketamine, lachgas;
- de effecten van het drugsgebruik;
- de wijzen van drugsgebruik;
- combinatiegebruik;
- alcoholvergiftiging.


Toelatingseisen:
Toelatingseisen voor deelname aan de opleiding "Basiszorg Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten":

- Minimaal 18 jaar
- Geldig Diploma/Certificaat EHBO (ongeacht organisatie).
- Geldig Diploma/Certificaat Reanimatie/AED (ongeacht organisatie).
Contact

Stel hier uw vraag.